هشتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران، مهر ماه ۱۳۸۷

هشتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران

The 8th Students Congress of Material Engineering & Metallurigy of iran

هشتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران در تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۸۷ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران