هفتمین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران، اردیبهشت ماه ۱۴۰۲

هفتمین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران

The 7th scientific conference of applied research in science and technology of Iran

پوستر هفتمین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران

هفتمین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط ،موسسه پژوهشي آسو سيستم آرمون در شهر ایلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران