ششمین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران، شهریور ماه ۱۴۰۱

ششمین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران

Sixth Scientific Conference on Applied Research in Science and Technology of Iran

پوستر ششمین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران

ششمین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۴۰۱ توسط ،موسسه پژوهشي آسو سيستم آرمونآسان همایش در شهر ایلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران