سومین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران، آبان ماه ۱۳۹۸

سومین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران

Third Scientific Research Conference on Applied Research in Iranian Science and Technology

پوستر سومین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران

سومین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران در تاریخ ۲۲ آبان ۱۳۹۸ توسط ،موسسه پژوهشي آسو سيستم آرمون در شهر ایلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران