چهارمین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران، آذر ماه ۱۳۹۹

چهارمین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران

Fourth Scientific Conference on Applied Research in Science and Technology in Iran

پوستر چهارمین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران

چهارمین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۹ توسط ،موسسه پژوهشي آسو سيستم آرمون در شهر ایلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس علمی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران