دومین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران، بهمن ماه ۱۳۹۷

دومین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران

Second Scientific Research Conference on Applied Research in Iranian Science and Technology

پوستر دومین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران

دومین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ توسط ،موسسه پژوهشي آسو سيستم آرمون در شهر ایلام برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس علمی پژوهشی تحقیقات کاربردی در علوم و تکنولوژی ایران مراجعه فرمایید.