یازدهمین کنفرانس ملی سامانه های سطوح آبگیر، اسفند ماه ۱۴۰۱

یازدهمین کنفرانس ملی سامانه های سطوح آبگیر

The 11th National Conference on Catchment Surface Systems

پوستر یازدهمین کنفرانس ملی سامانه های سطوح آبگیر

یازدهمین کنفرانس ملی سامانه های سطوح آبگیر در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ توسط دانشگاه بجنورد، در شهر بجنورد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس ملی سامانه های سطوح آبگیر مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس ملی سامانه های سطوح آبگیر