نهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران، شهریور ماه ۱۳۹۹

نهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران

9th National Conference on Rainwater Catchment Systems

پوستر نهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران

نهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۹ توسط دانشگاه تبریز،انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران