دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران، آبان ماه ۱۴۰۰

دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران

10th International Conference on Rainwater catchment systems

پوستر دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران

دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۰ توسط دانشگاه کردستان ،انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران