ششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران، بهمن ماه ۱۳۹۶

ششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران

Water Harvesting and Watershe Management Congress

پوستر ششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران

ششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر،انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران