هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران، آذر ماه ۱۳۹۸

هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران

8th National Conference on Rainwater Catchment Systems

پوستر هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران

هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۸ توسط دانشگاه فردوسی مشهد،انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران