سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران، بهمن ماه ۱۳۹۳

سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران

Water Harvesting and Watershe Management Congress

پوستر سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران

سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ توسط دانشگاه بیرجند،انجمن سیستم های سطوح آبگیر باران در شهر بیرجند برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران