یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی، آبان ماه ۱۳۸۸

یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

11th Railway Transportation Conference

یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی در تاریخ ۲ آبان ۱۳۸۸ توسط ،انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایرانانجمن حمل و نقل ريلي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی