نهمین همایش حمل و نقل ریلی، آبان ماه ۱۳۸۶

نهمین همایش حمل و نقل ریلی

9th Railway Transportation Conference

نهمین همایش حمل و نقل ریلی در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۸۶ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایرانانجمن حمل و نقل ريليدانشگاه علم و صنعت در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین همایش حمل و نقل ریلی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین همایش حمل و نقل ریلی