هشتمین همایش مدیریت ریسک و بیمه، دی ماه ۱۴۰۰

هشتمین همایش مدیریت ریسک و بیمه

8th Risk Management and Insurance Conference

پوستر هشتمین همایش مدیریت ریسک و بیمه

هشتمین همایش مدیریت ریسک و بیمه در تاریخ ۲۶ دی ۱۴۰۰ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش مدیریت ریسک و بیمه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش مدیریت ریسک و بیمه