هشتمین همایش مدیریت ریسک و بیمه، دی ماه ۱۴۰۰

هشتمین همایش مدیریت ریسک و بیمه

8th Risk Management and Insurance Conference

پوستر هشتمین همایش مدیریت ریسک و بیمه

هشتمین همایش مدیریت ریسک و بیمه در تاریخ ۲۶ دی ۱۴۰۰ توسط ،شرکت بیمه کوثر در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش مدیریت ریسک و بیمه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش مدیریت ریسک و بیمه