چهارمین همایش مدیریت ریسک و بیمه با رویکرد ریسکهای مالی، آذر ماه ۱۳۹۶

چهارمین همایش مدیریت ریسک و بیمه با رویکرد ریسکهای مالی

Fourth Conference on Risk Management and Insurance with Financial Risk Approach

چهارمین همایش مدیریت ریسک و بیمه با رویکرد ریسکهای مالی در تاریخ ۱۰ آذر ۱۳۹۶ توسط ، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش مدیریت ریسک و بیمه با رویکرد ریسکهای مالی مراجعه فرمایید.