ششمین همایش مدیریت ریسک و بیمه با رویکرد فناوری اطلاعات، دی ماه ۱۳۹۸

ششمین همایش مدیریت ریسک و بیمه با رویکرد فناوری اطلاعات

Sixth Conference on Risk Management and Insurance with Information Technology Approach

ششمین همایش مدیریت ریسک و بیمه با رویکرد فناوری اطلاعات در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۸ توسط ، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش مدیریت ریسک و بیمه با رویکرد فناوری اطلاعات مراجعه فرمایید.