دومین همایش مدیریت ریسک و بیمه با رویکرد بیمه های زندگی، دی ماه ۱۳۹۴

دومین همایش مدیریت ریسک و بیمه با رویکرد بیمه های زندگی

The second conference on risk management and insurance with a life insurance approach

دومین همایش مدیریت ریسک و بیمه با رویکرد بیمه های زندگی در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۴ توسط ، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش مدیریت ریسک و بیمه با رویکرد بیمه های زندگی مراجعه فرمایید.