پنجمین همایش مدیریت ریسک و بیمه با رویکرد بازار (چالش ها و راهکارها)، بهمن ماه ۱۳۹۷

پنجمین همایش مدیریت ریسک و بیمه با رویکرد بازار (چالش ها و راهکارها)

Fifth Conference on Risk Management and Insurance with Market Approach (Challenges and Solutions)

پنجمین همایش مدیریت ریسک و بیمه با رویکرد بازار (چالش ها و راهکارها) در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۷ توسط ، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش مدیریت ریسک و بیمه با رویکرد بازار (چالش ها و راهکارها) مراجعه فرمایید.