هفتمین همایش مدیریت ریسک و بیمه، دی ماه ۱۳۹۹

هفتمین همایش مدیریت ریسک و بیمه

7th Risk Management and Insurance Conference

پوستر هفتمین همایش مدیریت ریسک و بیمه

هفتمین همایش مدیریت ریسک و بیمه در تاریخ ۲۶ دی ۱۳۹۹ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش مدیریت ریسک و بیمه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش مدیریت ریسک و بیمه