سومین همایش مدیریت ریسک و بیمه با رویکرد بیمه های اتومبیل، مهر ماه ۱۳۹۵

سومین همایش مدیریت ریسک و بیمه با رویکرد بیمه های اتومبیل

The third conference on risk management and insurance with a car insurance approach

سومین همایش مدیریت ریسک و بیمه با رویکرد بیمه های اتومبیل در تاریخ ۹ مهر ۱۳۹۵ توسط ، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش مدیریت ریسک و بیمه با رویکرد بیمه های اتومبیل مراجعه فرمایید.