نهمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق، بهمن ماه ۱۴۰۲

نهمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق

9th International Conference on Islamic Science, Religious Research and Law

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق

نهمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ توسط ،دانشگاه جامع علمی کاربردی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق