سومین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق، شهریور ماه ۱۳۹۹

سومین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق

3rd International Conference on Islamic Science, Religious Research and Law

پوستر سومین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق

سومین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ توسط ،دانشگاه علمي كاربردي-سازمان همياري شهرداري ها و مركز توسعه خلاقيت و نوآوري علوم نوين در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق