ششمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق، اسفند ماه ۱۴۰۰

ششمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق

6th International Conference on Islamic Science, Religious Research and Law

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق

ششمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۰ توسط ،سازمان همیاری شهرداری ها و مرکز توسعه خلاقیت و نوآوری علوم نوین در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق