هفتمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق، شهریور ماه ۱۴۰۱

هفتمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق

7th International Conference on Islamic Science, Religious Research and Law

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق

هفتمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ توسط ،دانشگاه جامع علمی کاربردی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق