کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی، شهریور ماه ۱۳۹۷

کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی

National Conference on Islamic Sciences and Religious Research

پوستر کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی

کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی