هشتمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق، اسفند ماه ۱۴۰۱

هشتمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق

8th International Conference on Islamic Science, Religious Research and Law

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق

هشتمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۱ توسط ،دانشگاه جامع علمی کاربردی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی علوم اسلامی، پژوهش های دینی و حقوق