دومین کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی، تیر ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی

Second National Conference on Islamic Sciences and Religious Studies

پوستر دومین کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی

دومین کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۸ توسط ،دانشگاه جامع علمي كاربردي –سازمان همياري شهرداري ها و مركز توسعه خلاقيت و نوآوري علوم نوين در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی