سومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت، دی ماه ۱۳۸۷

سومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت

The 3rd Power Systems Protection & Control Conference

سومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت در تاریخ ۲۴ دی ۱۳۸۷ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشگاه علم و صنعت ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس حفاظت و کنترل سیستم های قدرت