هفدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت، دی ماه ۱۴۰۱

هفدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت

17th Conference on Protection and Automation in Power Systems

پوستر هفدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت

هفدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت در تاریخ ۲۷ دی ۱۴۰۱ توسط دانشگاه شهید بهشتی، در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.