هفدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت، دی ماه ۱۴۰۱

هفدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت

17th Conference on Protection and Automation in Power Systems

پوستر هفدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت

هفدهمین کنفرانس حفاظت و اتوماسیون در سیستم های قدرت در تاریخ ۲۷ دی ۱۴۰۱ توسط دانشگاه شهید بهشتی، در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.