هفتمین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، خرداد ماه ۱۴۰۲

هفتمین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

The 7th International Conference on Technology Development in Oil, Gas, Refining and Petrochemical

پوستر هفتمین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

هفتمین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ توسط ،دانشگاه جامع علمی کاربردی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی