پنجمین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، آبان ماه ۱۴۰۰

پنجمین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

Fifth International Conference on Technology Development in Oil, Gas, Refining and Petrochemicals

پوستر پنجمین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

پنجمین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در تاریخ ۲۶ آبان ۱۴۰۰ توسط ،انجمن مديريت و مهندسي توسعه فناوري دانشگاه جامع علمی کاربردی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی