ششمین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، تیر ماه ۱۴۰۱

ششمین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

Sixth International Conference on Technology Development in Oil, Gas, Refining and Petrochemicals

پوستر ششمین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

ششمین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در تاریخ ۲۹ تیر ۱۴۰۱ توسط ،انجمن مدیریت و مهندسی، توسعه فناوریدانشگاه جامع علمی کاربردی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی