دومین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، خرداد ماه ۱۳۹۹

دومین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

Second International Conference on Technology Development in Oil, Gas, Refining and Petrochemicals

پوستر دومین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

دومین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۹ توسط ،انجمن مديريت و مهندسي توسعه فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی