سومین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، آبان ماه ۱۳۹۹

سومین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

Third International Conference on Technology Development in Oil, Gas, Refining and Petrochemicals

پوستر سومین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

سومین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۹۹ توسط ،انجمن مديريت و مهندسي توسعه فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی