چهارمین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی، تیر ماه ۱۴۰۰

چهارمین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

Fourth International Conference on Technology Development in Oil, Gas, Refining and Petrochemicals

پوستر چهارمین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

چهارمین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در تاریخ ۳۰ تیر ۱۴۰۰ توسط ،مركز توسعه و گسترش مطالعات ميان رشته اي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی