همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی، آبان ماه ۱۳۹۸

همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی

International Conference on Technology Development in Oil, Gas, Refining and Petrochemicals

پوستر همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی

همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس – انجمن مديريت و مهندسي، توسعه فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در همایش بین المللی توسعه فناوری در نفت , گاز ,پالایش و پتروشیمی