نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی، نفت و محیط زیست، بهمن ماه ۱۴۰۲

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی، نفت و محیط زیست

The 9th International Conference Chemical,Petroleum and Environmental Engineering

پوستر نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی، نفت و محیط زیست

نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی، نفت و محیط زیست در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند،مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی، نفت و محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی، نفت و محیط زیست