اولین کنفرانس ملی نفت،گاز پتروشیمی و توسعه پایدار، اسفند ماه ۱۳۹۳

اولین کنفرانس ملی نفت،گاز پتروشیمی و توسعه پایدار

The first national oil, petrochemical gas conference and sustainable development

پوستر اولین کنفرانس ملی نفت،گاز پتروشیمی و توسعه پایدار

اولین کنفرانس ملی نفت،گاز پتروشیمی و توسعه پایدار در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۳ توسط ،مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی نفت،گاز پتروشیمی و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی نفت،گاز پتروشیمی و توسعه پایدار