هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت، خرداد ماه ۱۴۰۰

هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت

The 7th International Conference on Chemical and Petroleum Engineering

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت

هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۰ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند،مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت