پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت، اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت

The 5th International Confrence Chemical and Petroleum Engineering ogpconf.ir

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت

پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط ،مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت