دومین کنفرانس ملی نفت، گاز، پتروشیمی و توسعه پایدار، اسفند ماه ۱۳۹۴

دومین کنفرانس ملی نفت، گاز، پتروشیمی و توسعه پایدار

Second National Conference on Oil, Gas, Petrochemicals and Sustainable Development

پوستر دومین کنفرانس ملی نفت، گاز، پتروشیمی و توسعه پایدار

دومین کنفرانس ملی نفت، گاز، پتروشیمی و توسعه پایدار در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی نفت، گاز، پتروشیمی و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی نفت، گاز، پتروشیمی و توسعه پایدار