هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت، خرداد ماه ۱۴۰۱

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت

The 8th International Conference Chemical and Petroleum Engineering

پوستر هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت

هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند،مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدار در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت