شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، بهمن ماه ۱۳۹۷

شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

16th Iranian National Chemical Engineering Congress

پوستر شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۹۷ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران