چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، مهر ماه ۱۳۹۱

چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

The 14th Conference of chemical Engineering

پوستر چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه صنعتی شریف،دانشگاه صنعتي شريف در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران