نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، آبان ماه ۱۳۸۳

نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

9th National Iranian Chemical Engineering Congress

نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران در تاریخ ۱ آبان ۱۳۸۳ توسط دانشگاه علم و صنعت ایران،دانشگاه علم و صنعت ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران