یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، آذر ماه ۱۳۸۵

یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

11th National Iranian Chemical Engineering Congress

یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران در تاریخ ۷ آذر ۱۳۸۵ توسط دانشگاه تربیت مدرس، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران