هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران، مهر ماه ۱۳۸۲

هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

8th National Iranian Chemical Engineering Congress

هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران در تاریخ ۲ مهر ۱۳۸۲ توسط دانشگاه فردوسی مشهد، در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران