دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

10th National Iranian Chemical Engineering Congress

دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۸۴ تا ۲۶ آبان ۱۳۸۴ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان برگزار گردید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران