هشتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش، آذر ماه ۱۴۰۲

هشتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

The 8th National Conference on New Researches in Education and

پوستر هشتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش

هشتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۲ توسط ،موسسه آموزش عالی مازیارآموزش و پرورش محمودآباد – مازندران در شهر محمودآباد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در آموزش و پژوهش